วันเดย์ทริป บนเกาะสมุย เกาะมัดสุม เกาะแตน

Seatran Discovery High speed ferry                                          Koh Samui, Koh Phangnan
โปรแกรมทัวร์ดำน้ำเกาะแตน เกาะมัดสุมครึ่งวัน ​

รอบเช้า 9.00 น.

- 09.00 น.รับลูกค้าที่โรงแรมในเกาะสมุยหรือสนามบินเกาะสมุย

- เยี่ยมชมจุดชมวิวหินซ้อน (Overlap rock)
- เยี่ยมชมหินตาหินยาย
- ดำน้ำที่เกาะแตนเกาะมัสสุม

- ส่งกลับยังที่พักบนเกาะสมุย


รอบบ่าย 13.00 น.

- 13.00 น.รับลูกค้าที่โรงแรมในเกาะสมุยหรือสนามบินเกาะสมุย

- เยี่ยมชมจุดชมวิวหินซ้อน (Overlap rock)
- เยี่ยมชมหินตาหินยาย
- ดำน้ำที่เกาะแตนเกาะมัสสุม

- ส่งกลับยังที่พักบนเกาะสมุย


สนใจติดต่อ 

1381


Booking your bus and ferry transfer now